sida

Våra politiker

Kommunfullmäktige

 

Bosse Strömbäck,

Ordförande, gruppledare, kommunfullmäktigeledamot, kommunstyrelseledamot

 

Marie Gustavsson,

Vice ordförande

 

 

 

Annica Essén,

Kassör

 

Inger Westman-Arvesen,

Kommunfullmäktigeledamot

 

 

Conny Sundkvist,

Kommunfullmäktigesuppleant, regionfullmäktigeledamot

 

Michael Sundberg,

Kommunrevisor

Kopiera länk