sida

Våra politiker

Våra politiker


Kommunfullmäktige


Conny Sundkvist
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen


Inger Westman Arvesen

Ledamot i kommunfullmäktige.


Rasmus Joneland

Ledamot i kommunfullmäktige


Annica Essén

Ersättare i kommunfullmäktige


Bosse Strömbäck

Ersättare i kommunfullmäktige

 

Socialnämnden

Bo Englund
Ledamot i Socialnämnden

 

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

Inger Westman Arvesen
Ledamot i Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

Kerstin Englund
Ersättare i Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Bosse Strömbäck
Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

Rasmus Joneland
Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

 

Miljö- och byggnämnden

Bo Engström
Ersättare i Miljö- och byggnämnden

 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Marie Gustafsson
Ersättare i Kultur-, fritids, och ungdomsnämnden

 

Överförmyndarnämnden

Inga-Lill Engström Öhman
Ersättare i Överförmyndarnämnden

 

Valnämnden

Inger Westman Arvesen
Ledamot i Valnämnden

 

Partiföreningens styrelse

Marie Gustafsson
Ordförande

Emma Söderström
Vice ordförande

Oskar Nordström
Sekreterare

Annica Essén
Kassör

Kerstin Englund
Ledamot

Göran Sundström
Ledamot

Jouni Salonen
Ledamot

Inga-Lill Engström-Öhman
Ersättare

Peter Gitselov
Ersättare

Tuva Nyström
Ersättare

Kopiera länk