sida

Våra politiker

Kommunfullmäktige

 

Bosse Strömbäck,

Gruppledare, kommunfullmäktigeledamot, kommunstyrelseledamot

 

Anna Karlsson,

Ordförande, kommunfullmäktigeledamot

 

 

Tony Karlsson,

Vice ordförande, kommunfullmäktigeledamot

 

Inger Westman-Arvesen,

Kommunfullmäktigesuppleant

 

 

Conny Sundkvist,

Kommunfullmäktigesuppleant, regionfullmäktigesuppleant, distriktsstyrelseledamot

 

Michael Sundberg,

Kommunrevisor

Kopiera länk