• Hem
sida

Med modet att förändra

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får ta del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån alla oss andra.

Ojämlikheten är vår tids gissel och de andra partierna står utan konkret politik – eller driver en politik som direkt ökar klyftorna.

Vår valplattform har konkreta förslag för en mer jämlik kommun där alla orkar jobba, där vård, skola och omsorg fungerar och där alla har samma rätt till en meningsfull fritid – oavsett var i kommunen man bor.

Vänsterpartiets vallöfte 2022 är att skapa ett Sverige och ett Boden för alla – inte bara för de rikaste. Tillsammans vinner vi valet!

Valplattform 2022

  • Stoppa privatiseringshetsen i Bodens kommun – vård, skola och omsorg ska drivas offentligt
  • Inför 6 timmars arbetsdag på prov i kommunal verksamhet – i en verksamhet i centrum och i en verksamhet utanför centrum
  • Lägg grunden för ett idrottscenter på Boden Arena-området – bygg en ny ishall med träningstider för damhockey
  • Se över ungdomars tillgång till träningstider och -lokaler i hela kommunen – underhåll där det går, bygg nytt där det krävs och utöka träningstiderna där det behövs
  • Öka ungdomsinflytandet i Bodens kommun – ge Ungdomsrådet en budget och beslutanderätt över den
  • Inför avgiftsfri kollektivtrafik och öka turerna kvällar och helger – satsa på bussen som färdmedel framför bil för alla invånare i kommunen, speciellt för de som bor utanför centrum
  • Renovera Medborgarhuset – Gör plats i centrum för förenings- och kulturliv
  • Anställ en kultursamordnare som arbetar med att samordna och utveckla kulturlivet i centralorten så väl som i byarna
  • Öka budgeten för arrangemangsbidrag hos nämnden för Kultur, fritid och unga

Hur finansierar vi våra förslag?

Bodens kommun kan frigöra medel genom att införa ett tak på konsultkostnader och genom en minskad kommunal administration överlag.

Vi vill se en mer jämlik lönepolicy för anställda i Bodens kommun. Vi har redan lagt en motion om en allmän lönepolicy där ingen kan tjäna mer än kommunstyrelsens ordförande. Om det förslaget kan du läsa mer här: Motion om jämlik lönepolicy i Bodens Kommun

Vi tycker det är fel att administrativa byggnader renoveras och byggs ut före skolor och vårdplatser. Den styrande koalitionen har prioriterat kontor för en svällande administration över fungerande vård, skola och en meningsfull fritid. Det vill vi ändra på.

Med din röst kan vi göra verklighet av våra förslag
Rösta på Vänsterpartiet Boden i valet till kommunfullmäktige i september!
Kopiera länk